Wielrennen

Mountainbiken

Toertochten: mountainbiken en wielrennen

Vrouwenwielrennen

De jeugd heeft de toekomst

Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig

Welkom op de website van de Helderse Ren en Toer Club Door Oefening Krachtig, HRTC DOK. Onze vereniging bestaat uit twee afdelingen, namelijk Ren/MTB en Toer. Bij de afdeling Ren/MTB kunt u terecht voor trainingen en/of wedstrijden mountainbiken en wielrennen. De afdeling Toer organiseert fietst meerdere keren per week in groepsverband en organiseert wekelijks een toertocht. In de zomer op de racefiets en in de winter op de mountainbike. Heeft u algemene vragen? Dan kunt u natuurlijk ook bij het bestuur terecht. Graag ontmoeten we u ook in levende lijve op ons park tussen de Guldemondweg en de Doggersvaart in Den Helder!

Deze website is tot stand gekomen in samenwerking met Smeders Den Helder

Fotoalbums

Fotoalbums

Lichtjesrit en nieuwjaarsborrel

De laatste training van het jaar is achter de rug. Wij wensen iedereen gezellige feestdagen en een sportief 2017!
6 januari is de HRTC DOK nieuwjaarsborrel met lichtjesrit. Graag proosten wij dan samen met alle leden op het nieuwe jaar.
De lichtjesrit rit start om half 7 en de borrel eindigt om 21.00 uur.

Schermafbeelding 2016-12-20 om 08.51.51 kopie

Kantinebeheer

Beste leden,

M.n. het laatste jaar is veel energie gestoken in de kantine. Dit heeft, naast een nieuwe keuken, o.a. geresulteerd in nieuw meubilair en nieuwe banken bij het gebouw. Daarnaast wordt geprobeerd het aanbod tijdens evenementen te vergroten zodat het aantrekkelijker wordt om te blijven zitten en wat te gebruiken.  Tevens zijn/worden de regelingen rondom gebruik kantine wat aangetrokken. Dat klinkt wellicht wat streng maar is ook noodzakelijk omdat er aardig wat geld omgaat in de kantine. Voor een vereniging als HRTC DOK ook niet onbelangrijk want daarmee kunnen we weer allerlei dingen doen en aanschaffen (denk maar weer aan de banken).

Wij, het hoofdbestuur, hebben aan Yvonne Zwaan, kantinebeheerster, gevraagd aan dit beleid uitvoering te geven. Dat heeft zijn uitstekend gedaan. Nogmaals: kijk maar naar alle investeringen die er gedaan zijn, vooral een verdienste van haar. Ook heeft zij ervoor zorg gedragen dat de administratie van de kantine op orde is en blijft.

Helaas stopt Yvonne met haar taak als kantinebeheerster. [more]

Uit bovenstaande kunt u lezen dat de taak van kantinebeheer binnen onze vereniging een belangrijke taak is. Wij zijn dan ook op zoek naar iemand die deze verantwoordelijke en uitdagende taak op zich zou willen nemen. Elke vereniging draait op de inzet van vele vrijwilligers op welk gebied dan ook. Kantinebeheer is er daar 1 van.

Wij doen dan ook een oproep aan de leden of er iemand in onze vereniging is die de rol van kantinebeheer op zich zou willen nemen.

Mocht u nog vragen hebben kunt u deze richten aan Wim Erkelens Cooke, email: waecurfan@hotmail.com of mobtel: 06-343772009.

De functie wordt tijdelijk waargenomen door Wim Erkelens Cooke.

 

Zitbanken voor clubgebouw

Zoals jullie hebben kunnen zien, of misschien ook nog wel niet, hebben we verder gewerkt aan de verfraaiing van ons clubgebouw. Er zijn voor het gebouw 2 nieuwe zitbanken geplaatst, tegen de gevel, om de bezoekers nog meer te kunnen laten genieten van de activiteiten. Deze banken hebben we kunnen bekostigen met kantinegelden.

Zoals nagenoeg alle klussen in en rondom het gebouw en terrein is deze klus ook weer geklaard door de werkploeg die m.n. op de maandagen veel werk verzetten.

Namens de vereniging en het hoofdbestuur onze dank daarvoor.

Wim Erkelens Cooke
Voorzitter hoofdbestuur

Fotoalbums

Fotoalbums

Uitslagen

Uitslagen

Leden vergadering Ren/MTB

Uitnodiging Leden Vergadering

 

Zoals jullie allemaal in de nieuwsbrief hebben kunnen lezen is aanstaande vrijdag de Ledenvergadering van de REN MTB afdeling van HRTC DOK. Alle leden hebben de agenda en de notulen van vorig jaar ontvangen. De vergadering begint 24 maart om 20.00 uur.

Na afloop even gezellig napraten onder genot Hapje en drankje.

Twee weken daarna staat de Algemene Ledenvergadering van het Hoofd Bestuur op de planning. Deze vergadering is vrijdag 7 april vanaf 20.00 uur. Informatie over deze vergadering is ook per mail verstuurd naar de leden.

De Algemene Ledenvergadering is er voor alle leden van HRTC DOK.

Graag zien wij u tijdens de vergadering

 

Bestuur REN MTB

Fotoalbums

Fotoalbums

Anton Wetzel tot nieuwe secretaris gekozen

Woensdag 1 maart 2017 is Anton Wetzel gekozen tot secretaris van de toer afdeling. Hij volgt Jan Steenvoorden op die 6 jaar lang de pen hanteerde. De voorzitter van Toer, Gerard Krusemeijer, bedankte Jan voor alle arbeid verzet en lichtte dit toe met het opsommen van een aantal van de door Jan gedane activiteiten.

Iets wat genoemd werd was de werkgroep die de statuten heft bestudeerd een aantal jaren geleden.

Jan kreeg een fles om te nuttigen en alle activiteiten nog eens de revue te laten passeren. Bij het verdelen van de tochten voor 2017 heeft hij enkele tochten voor zijn rekening genomen. Mogelijk om niet in een zwart gat te vallen??

Nieuwsbrief Maart 2017

Inleiding

Op 1 maart  is de jaarvergadering van de Toer afdeling en op  30 maart is er de algemene Ledenvergadering van HRTC DOK.

Afgelopen maand is er aan de leden van Toer gevraagd naar hun wensen omtrent het ontvangen van de de nieuwsbrief. Er zijn 25 reacties ontvangen van lezers. Dit was een goede reactie en betekent dat de e-mail en nieuwsbrief gelezen worden.  De voorkeur was als volgt:

12x 1 Ik lees de Nieuwsbrief en wil geen verandering

9x 2 Benut de HRTC DOK website voor informatie en stuur mij telkens een e-mail als er iets geplaatst is.

4x 3 Als ik iets wil weten kijk ik op de HRTC DOK website en ik heb geen behoefte aan extra  informatie als de Nieuwsbrief

Conclusie er zal niets veranderen.

Meer informatie zou wenselijk zijn. Er wordt gekeken hoe hier invulling aan gegeven kan en zal worden. Mogelijk wordt het een combinatie van 1 en 2.

Van de Toer voorzitter

Vanmorgen het eerste tochtje van het jaar op de racefiets gereden. Met een gering aantal deelnemers (zeven in totaal: Robert, Wijnand, Gerrit de Bruin, Ed Holwerda, Bram en Erroll) onze Snerttocht gereden. De weersverwachting was droog weer en dat was het ook, zelfs een twijfelachtig zonnetje kwam nog even tevoorschijn. Waarschijnlijk was het de stramme zuidwestelijke wind met een (voorspelde) kracht van 5 Bft die de mensen thuis hield.

De route leidde naar het zuiden, zodat we een gemakkelijke terugweg zouden hebben. De onderlinge krachtverschillen waren behoorlijk wat gebruikelijk is aan het begin van het seizoen. Het duurde dan ook een tijdje voordat we een snelheid hadden gevonden die voor iedereen te behappen was. Bram was helaas voor dat moment al aan de terugreis begonnen. Erroll, een nieuw gezicht op onze tochten, fietste moeiteloos mee. Heeft vorige jaar een racefiets gezocht en was door Peter Engelen en Wim Erkelens Cooke, tijdens de spintraining, enthousiast gemaakt om een keer mee te fietsen.

Terug in de kantine stond onze keukenprins Gerrit Bisschop driftig in de snert te roeren en schonk ons een lekkere kom in. Het was een pittige soepje geworden doordat Gerrit wat extra peper had toegevoegd.

Het wegseizoen is dus weer begonnen en biedt ons de nodige tochten weer dit jaar. Een bijzonder jaar omdat de toerafdeling al weer 40 jaar bestaat. Ter ere van dit jubileum hebben we een extra feest, waarover jullie binnenkort geïnformeerd zullen worden. Anne de Poel heeft zijn boek over onze toerafdeling afgerond en zal dat op vrijdagavond 28 april, na een presentatie, uitgeven aan onze toerleden en kopers van dit boek. Tijdens deze avond is er alle gelegenheid om over historische tochten en evenementen te praten en dus herinneringen op te halen.

Van de bestuurstafel

In februari 2017 is het bestuur van Toer bij elkaar geweest. Tijdens de vergadering zijn de volgende punten aan de orde geweest:

mededelingen uit het Hoofdbestuur

ingekomen post enkele bestuursleden gaan naar Alphen aan de Rijn voor een NTFU avond

de beantwoording van de vraag over hoe de nieuwsbrief te ontvangen zie de Inleiding.

de vraag heeft geleid tot een discussie over de actualiteit en inhoud van de website

jaarvergadering Toer en de agenda en  het kosten overzicht en hoe dit te presenteren

verdere invulling van het jubileum, wat er op het programma zal staan en wie er worden uitgenodigd. Een discussie over de presentatie van het boek over DOK Toer zoals geschreven door Anne de Poel.

het toer programma wordt aangepast en Bad Bentheim wordt Zwijndrecht Zwijndrecht en er gaat gekeken worden of een 3-daagse hierom heen mogelijk is in plaats van om 0500 uur te vertrekken uit Den Helder

het ATB of MTB programma. De Alkmade tocht was qua deelnemers een opbrengst een tegenvaller. Er zijn al wat data voor 2017 en 2018 maar bezien moet worden wat het overleg vindt en welke tochten HRTC DOK Toer wil/kan organiseren. De coördinator zal een volgende vergadering worden uitgenodigd voor een gesprek hierover.

de openstaande acties worden doorgenomen en de status ervan is besproken.

een volgende vergadering is afgesproken.

Uit het nieuws

  Bron: De Utrechtse Internet Courant   Opinie 26 februari 2017

Onderzoeksbureau Decisio becijferde onlangs dat fietsgebruik Utrecht zo’n 250 miljoen oplevert. De VVD sprak onmiddellijk over een vooringenomen rapport dat helemaal naar de wensen van fietswethouder Lot van Hooijdonk is toegeschreven.

Jerry Goossens deed er in zijn AD-column ook wat schamper over, al meldde hij terloops wel dat iedereen dit natuurlijk al wist. Het is eigenlijk net als met vlees eten. Iedereen weet wel dat vlees eten louter nadelen heeft, behalve dan voor de slager, maar dat neemt niet weg dat ook ik uit gemakzucht, routine en omdat de kinderen het lekker vinden toch regelmatig vlees eet.

Zo is het ook met de auto. Hij kost veel geld, neemt veel ruimte in en tast het milieu aan. Maar als het regent en je moet buiten de stad Utrecht zijn, dan ben je blij dat hij voor de deur staat. Dan laat je het compacte, niet-vervuilende en gezonde vervoersmiddel in de schuur staan.

Het fietsgebruik in Utrecht is in de periode 2010-2015 toegenomen met maar liefst ruim 53 miljoen fietskilometers. Die extra kilometers komen volledig voort uit verminderd autogebruik , want ook het OV en de benenwagen hebben hun aandeel – zij het bescheiden – zien toenemen. In het totaal van de Utrechtse vervoersbewegingen is het aandeel van de auto dan ook gedaald van 35% naar ruim 32%. Je zou hieruit concluderen dat de tijd rijp is om alle ballen op de fiets te zetten, maar ja dan kennen we de politici niet. Die gaan alleen rennen als er concrete bedragen worden genoemd. En dus hangt Decisio er, net als de autolobby altijd doet, een prijskaartje aan: 250 miljoen euro winst. Ironisch genoeg trouwens wordt de hoogste winst – 170 miljoen – gehaald doordat het toegenomen fietsgebruik er voor zorgt dat de auto en het OV beter in staat zijn op tijd te arriveren.

Nu naast het boerenverstand ook de rekenmeesters hebben aangetoond welke baten de fiets heeft, wordt het tijd om door te pakken. Wetende dat de aanleg van 1 kilometer snelweg ongeveer 240 keer zo duur is als 1 kilometer fietssnelweg lijkt het budget geen probleem. Ik stel voor dat we de bomen rondom de A27 lekker laten staan en nu eerst de fietsknelpunten richting de Uithof en bij de Stadsschouwburg gaan aanpakken.

Bron :  5 januari 2017

De fiets is onder Amsterdammers het populairste vervoermiddel. Na tien jaar staat de fiets boven de auto.   

Dat blijkt uit de Amsterdamse Thermometer van de Bereikbaarheid, een onderzoek van de gemeente. In de stad zijn er meer fietsen (847.000) dan inwoners (835.000).

Er rijden nog wel veel auto’s rond in de hoofdstad, maar dat komt doordat veel forenzen en dagjesmensen met de auto komen. Toeristen verplaatsen zich in de stad het liefst lopend (80 procent), een kleine minderheid pakt de fiets, de tram of de taxi.

Daarbij steeg het aantal snorfietsen in Amsterdam. Dat nam sinds 2008 met 223 procent toe. Snorfietsen zijn relatief vaak betrokken bij ongelukken. Mogelijk worden ze per 1 januari 2018 met helmplicht verbannen naar de rijbaan.

Bromn: nu.nl    8 december 2016

Recreatieve fietsers geven Nederland als fietsland een 7,9. Drenthe wordt met een 8,4 de aantrekkelijkste provincie gevonden om te fietsen.

Flevoland scoorde het laagst met een 7,5. De cijfers zijn het resultaat van een enquête van de ANWB en enkele fietsersorganisaties onder 11.228 recreatieve fietsers.

Er is ook kritiek. 26 procent van de Nederlanders stoort zich aan drukte op de fietspaden. In Zuid-Holland is dat volgens de respondenten het ergst: 37 procent vindt de paden daar storend druk.

Andere ergernissen zijn slechte wegen, snelheidsverschillen en asociaal gedrag van andere weggebruikers. De helft van de ondervraagde fietsers vindt dat het comfort van fietspaden verbeterd moet worden.

De ANWB merkt op dat steeds meer recreanten een elektrische fiets gebruiken. Van alle ondervraagden heeft 32 procent een e-bike. Ze missen echter voldoende laadpalen en vinden dat fietspaden nog niet goed zijn ingericht voor de hogere snelheid en wendbaarheid van hun fiets.

Meer fietsen

Overheden, marktpartijen, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten willen dat Nederlanders nog meer gaan fietsen dan ze momenteel al doen en komen op termijn met een gezamenlijk actieplan.

In het plan moet er onder andere meer geïnvesteerd worden in regionale fietsroutes. Ook is het de bedoeling dat fietsers in steden meer ruimte krijgen. Verder moet het nog makkelijker worden van de fiets op het openbaar vervoer over te stappen.

TOER bestaat 40 jaar! Het jubileumboek komt eraan!

Binnenkort vieren we feest bij DOK want de toerafdeling is jarig en wordt 40! Op 1 april nog wel. Eerlijk waar, geen grap.

In het voorjaar van 1977 steken de Nieuwediepers Wessels, Hof en Goudswaardt de koppen bij elkaar. Ze doen in die tijd overal in het land mee aan fietsvierdaagses en vragen zich af of dat in Den Helder ook niet moet. Met behulp van Doklid Koos van Dongen wordt er contact gelegd met de Helderse wielervereniging D.O.K en de rest is geschiedenis. Wat gebeurt? De mannen organiseren direct een Helderse Avondfietsvierdaagse waar niet minder dan 800 mensen aan meedoen. Of er behoefte was! Hoe de viering in april as. er precies uit gaat zien is nog niet bekend. Het toerbestuur komt binnenkort met mededelingen.

Boek.

Het jubileumboek met als titel ’DOK Toer 1977 – 2013’ is klaar en ligt bij de drukker. Auteur is Anne de Poel met dertig jaar redacteurschap clubkrant op zijn palmares. De geschiedenis van de toerfietsers is minutieus beschreven en het boek staat vol met verslagen van tochten, clubmeerdaagses, buitenlandtrips, kampioenschappen toerfietsen – in de jaren 70 al begonnen en vanaf 2000 onder de naam Nederlands Kampioenschap Toerfietsen (NKT) weer nieuw leven ingeblazen, vergaderingen, notulen, hoogte- en dieptepunten, allerlei gebeurtenissen. En een berg prachtige kleurenfoto’s. Ook kijken we even buiten de toerdeur: het 50-jarig en het 75-jarig bestaan van DOK en de opening van het nieuwe complex van de Guldemondweg in 1981. Ook in dat jaar de oprichting van de RTV Toon Jacobs.

Op de receptie van het 75-jarig bestaan – juli 2009 – zijn twee wielrenners van voor de oorlog present: Jan Snijder en Giel Beers, beiden dik in de 90. Ze zaten – we schrijven 1936 – elkaar tijdens het koersen in de wielen en op de receptie grappenderwijs nog… Beiden zijn een jaar later overleden.

Na het krantenartikel in de Helderse Courant van vrijdag 10 februari jl. over het boek komt het publiciteitsoffensief op gang. Tientallen oud-leden en andere mogelijk geïnteresseerden ontvangen persoonlijk bericht en een uitnodiging voor 28 april. Oud-adverteerders en enkele bedrijven worden benaderd voor een bijdrage in de kosten.

Toerleden krijgen het boek, anderen kunnen het aanschaffen voor de prijs van € 19,50. Niet-leden en andere belangstellenden kunnen zich inschrijven voor een exemplaar van het jubileumboek.

Stuur een mail naar aw.de.poel@quicknet.nl (of bel: 0223-642811) Op 28 april om 19.30 uur presenteert de schrijver op DOK zijn boek en kan men zijn (m/v) bestelling in ontvangst nemen. Betalen kan ter plekke maar overmaken mag ook. Penningmeester Toer Annemiek Bakker ziet uw bijdrage tegemoet op: NL 60 ABNA 0587 4130 50 t.n.v. Helderse Ren- en Toerclub DOK Afd. Toer te ’t Zand ovv. Boek. Laat even weten dat je komt.

Het boek opsturen kan ook. Woon je (ver) buiten Den Helder dan schakelen we Tante Pos in. De kosten zijn dan €  22, –

Informatie: Anne de Poel. Tel. (0223) 642811 / e-mail: aw.de.poel@quicknet.nl

theo schra

rabobank

govers

Forte

Loek

kolkman

Bpouwcenter Govers

De Mossel Projectafbouw

DOK op Facebook

Weer

Weersverwachting Den Helder

HRTC DOK

Guldemondweg
Postbus 4018
1780 HA Den Helder
Tel. 0223 637 576

Route