Alweer voor de 29ste keer werden dit jaar de veldtoertochten georganiseerd door MTB Noord Holland. Dit is een samenwerkingsverband tussen een aantal verenigingen die in totaal 14 tochten organiseren waaronder “Noord Hollands Langste”. Alle tochten zijn prestatietochten en geen wedstrijden!

HRTC DOK is betrokken bij 6 van deze tochten. Als organisator van de Robbenboordtocht, de Napoleontocht en (dit jaar voor het eerst) de verrassingstocht. Daarnaast zijn we de start- en inschrijflocatie voor de 2 Texeltochten en mede organisator van Noord Hollands Langste.

Van de 14 tochten zijn er 2 niet doorgegaan vanwege de weersomstandigheden. Alle tochten van HRTC DOK hebben wel doorgang kunnen vinden.

Aan de tocht Noord Hollands Langste is ook een goed doel verbonden. Elk jaar mag een andere vereniging dat goede doel kiezen. Dit jaar was dat Texel en die hebben gekozen voor het Tesselhuus (aangepaste groepsaccommodatie op Texel). Dit jaar konden we €1800 overmaken naar het goede doel.

Bij de eerste rit van het seizoen kunnen de deelnemers een stempelkaart krijgen. Na elke rit krijgt men dan een stempel. Al die rijders die tenminste 8 keer deelnemen maken ook nog eens kans op een Storm beachbike (deels) beschikbaar gesteld door Beukers Bike Centre Petten. De gelukkige winnaar was dit jaar dhr Frank Leek uit Wognum.

Wat feiten, gegevens en opmerkingen over de “DOK tochten”:

Hieronder een opsomming van de aantallen deelnemers van de tochten waarbij HRTC DOK betrokken was:

1ste Texel rit: 287
Robbenoord: 294
2de Texel rit: 429
Napoleon: 346
NH Langste: 350
Verrassingstocht: 176

Alle tochten zijn goed verlopen alhoewel er tijdens de laatste tocht, de verrassingstocht, 1 rijder problemen kreeg met zijn hart. Door reanimatie van een 3 tal andere deelnemers en de snelle reactie van de ambulance nadat 112 gebeld was heeft de man het overleefd.

We hebben ook dit jaar weer een beroep kunnen en moeten doen op aantal vrijwilligers die het mogelijk hebben gemaakt om deze tochten doorgang te laten vinden waarvoor dank. Dit jaar ook veelvuldig gebruik moeten maken van een aantal vrijwilligers die geen lid zijn van DOK maar wel bereid waren te helpen. Het is goed dat we als DOK (lees DOK Toer) in staat zijn om dit soort tochten te organiseren. Om dit te kunnen blijven doen hebben we echter wel vrijwilligers nodig om dit te kunnen blijven organiseren. Alhoewel de organisatie bij DOK Toer ligt zou het goed zijn als ook “DOKKERS” van de andere afdelingen zouden willen helpen. Welke vrijwilligers hebben we dan nodig? Parkoersbouwers/voorfietsers, start/finishlocatie bouwers, parkeerwachten, verkeersregelaars en mensen aan de inschrijftafel. Dat klinkt allemaal heel veel maar als veel vrijwilligers zich aanmelden hoef je misschien maar 1 keer te helpen. Mocht je willen helpen kan je je opgeven bij Wim Erkelens Cooke: waecurfan@hotmail.com

De catering voor de DOK tochten werd verzorgd door een initiatief ter ondersteuning van Bosnië en  Downtown (ouderinitiatief voor woonvorm, met begeleiding, voor kinderen met syndroom van Down)

Bij  2 van 3 tochten van DOK werden ook fietsen verloot (deels) beschikbaar gesteld door Verdoes fietsen. Naast de fietsen waren ook nog een aantal kleinere prijzen. Door een trekking uit de inschrijfkaarten werd bepaald wie de gelukkigen waren.

Mocht je meer willen weten van MTB Noord Holland zie ook de website: www.mtbnoordholland.nl