Bestuur & ALV

De rust is teruggekeerd binnen de vereniging. De afgelopen tijd is er veel werk verzet om alles voor het nieuwe seizoen te regelen maar ook om diverse zaken te regelen. We prijzen ons dan ook gelukkig met de toetreding van Henk Elbertsen als Trainings coördinator en de aanmelding van Johan Verhoeven voor de functie van Secretaris en Erik Pul voor de functie van Voorzitter.

Jullie lezen het goed Giel treed af na in totaal 15 jaar de functie van voorzitter bekleed te hebben, eerst als vz Jeugd waarna al snel de functie van vz Ren/MTB erbij kwam en de laatste 4 jaar als voorzitter Hoofdbestuur. Hij blijft lid van het bestuur als zijnde evenementen coördinator . Met deze aanvulling en wijziging hopen we klaar(voorlopig) te zijn voor de toekomst.

Wij willen u allen uitnodigen voor de 10 maart te houden “Algemene Leden Vergadering

In deze vergadering wordt door het bestuur verantwoording afgelegd voor het gevoerde beleid over 2019 en een ander zeer belangrijk item is het “Voorstel tor wijziging van de statuten”. De huidige statuten dekken de lading niet meer vandaar de voorgestelde vernieuwing.

Bijlagen:

 

Uw aanwezigheid is gewenst !!   

Met vriendelijke sportgroeten,
Namens het bestuur,
Giel Boks, voorzitter.