Gedragsregels

 

Gewenst gedrag

Ongewenst gedrag

 • Kom op tijd
 • Behandel elkaar met respect
 • Help elkaar bij pech of calamiteit
 • Wacht op elkaar, neem een achterblijver mee
 • Luisteren en opletten als de trainer iets uitlegt
 • Volg de aanwijzingen van de trainer op
 • Een bidon met water
 • Eet voor de training
 • Respecteer de verkeersregels
 • Respecteer de natuur
 • Benader en passeer voetgangers rustig en groet
 • Zorg dat je materiaal in orde is
 • Zorg voor een binnenband en pompje
 • Schelden, uitlachen, intimideren en pesten
 • Zonder overleg de training verlaten
 • De training verstoren
 • Wegrijden of opzettelijk achterblijven
 • Sport of energiedrank
 • Eten tijdens de training, gelletjes
 • Gevaarlijk gedrag in het verkeer
 • Opzettelijk slippen, naast het pad rijden
 • Aan de kant schreeuwen, te snel passeren

Sportief gedrag

Onsportief gedrag

 • De “deur dichthouden”(alleen om je positie)
 • Een “schoudertje” mag, handen aan het stuur
 • Inhalen daar waar het kan
 • Sprint in een rechte lijn
 • Volg het parcours
 • Snellere renners laten passeren
 • Achterblijvers waarschuwen als je wilt passeren
 • Afsnijden
 • Iemand omduwen of aan de kant kwakken
 • Inhalen waar het niet kan (bijv. een krappe bocht
 • Van je lijn afwijken in de sprint
 • Naast het parcours rijden, afsnijden
 • Snellere renners opzettelijk hinderen
 • Schreeuwen, schelden, vloeken, intimideren

Sportief gedrag

Onsportief gedrag

 • Rij op je lijn, geen onverwachte stuurbewegingen
 • Inhalen alleen daar waar het kan
 • Sprint in een rechte lijn
 • Achterblijvers waarschuwen als je gaat passeren
 • Rechts op de baan gaan rijden als je bent gedubbeld
 • Elkaar waarschuwen voor achterblijvers
 • Raak elkaar niet aan, handen aan het stuur
 • Alleen inhalen bij je eigen klasse
 • Denk om je taalgebruik
 • Slingeren of onnodig van lijn veranderen
 • In een bocht binnendoor inhalen
 • Van je lijn afwijken in de sprint
 • Zonder waarschuwing er langs scheren
 • Geen ruimte geven als je wordt gedubbeld
 • Duwen, ook met schouder
 • Aanhaken bij een hogere klasse
 • Schreeuwen, schelden, vloeken , intimideren

 

Regels in de groep

Tekens in de groep

 • Er wordt als groep gereden. Dus samen uit, samen thuis
 • Er wordt rekening gehouden met nieuwe deelnemers in de groep
 • De voorste fietsers waarschuwen andere weggebruikers tijdig en vriendelijk
 • Als iemand het tempo niet aan kan laat de wegkapitein de betreffende persoon op de tweede rij fietsen en/of wordt het tempo aangepast
 • Bij een klim wachten we bovenaan tot de laatste boven is (niet meteen weer vertrekken gun ook de laatste dat hij of zij op adem komt)
 • Er wordt altijd met de handen op of bij de remmen gereden
 • Niet rijdend, achterom kijkend een gesprek voeren
 • Nooit abrupt van richting veranderen of remmen, maar langzaam uitrijden
 • Als men in de berm rijdt niet de weg/het fietspad weer oprijden maar remmen en stoppen en voorzichtig de weg weer op gaan
 • Niet mobiel bellen (of ander apparatuur) bedienen tijdens het fietsen
 • Wees alert en blijf geconcentreerd
 • Elke deelnemer wordt geacht persoonlijke gegevens (identificatie) bij zich te dragen
 • Drink en eet op tijd maar wel op een rustig moment
 • Bij pech (bv lek) rijdt iedereen naar een veilige plek. Ga, indien mogelijk, van de weg of fietspad af. Er wordt gewacht en geholpen bij de reparatie
 • De tochten zijn geen wedstrijden (gedrag tegenover andere weggebruikers)
 • Ga uit van groepen van maximaal 14 personen
 • Bij twijfel over de richting rustig rechtdoor fietsen (indien mogelijk)
 • Iedereen wordt geacht deel te nemen op een goed onderhouden fiets
 • Houd voldoende afstand
 • Als er gestopt moet worden geven de voorrijders een stopteken met de (linker) arm recht omhoog en roepen “STOP”. De groep geeft het stopteken door naar achter
 • Als de weg vrij is, geven de voorrijders een teken met de (linker) arm omhoog naar voren wuivend en roepen “VRIJ”. De groep geeft het teken door naar achter
 • Bij rechtsaf: voorrijder met arm rechts en roept: “RECHTS”. De groep geeft de roep door naar achter. (verplicht volgens de verkeersregels)
 • Bij linksaf: voorrijder geeft dit aan met arm naar links en roept: “LINKS”. De groep geeft de roep door naar achter. (verplicht volgens de verkeersregels)
 • Bij obstakel rechts van de weg of inhalen van mede weggebruiker: de voorrijders roepen duidelijk “VOOR”. De groep geeft de roep door naar achter
 • Bij obstakel links van de weg of tegenligger: voorrijders roepen duidelijk: “TEGEN”. De groep geeft de roep door naar achter
 • Bij obstakels in of op het wegdek wordt luid de naam van het obstakel geroepen en met de arm naar beneden naar het obstakel gewezen. De groep geeft de roep door naar achter
 • Wordt er “RITSEN” geroepen dan dient men achter elkaar te rijden. De groep geeft de roep door naar achter en geeft de ritser de ruimte
 • Indien de groep wordt ingehaald (fietser, auto, o.i.d.) roep dan luid: “ACHTER”. De groep geeft de roep door naar voren
 • Bij rechtdoor: voorrijder roept: “RECHTDOOR”. De groep geeft de roep door naar achter
 • Zijn er problemen roep dan luid: “LEK”

Tips omdat voorkomen beter dan genezen is

Video instructie met Karsten Kroon bekijken

 • Draag goede kleding (handschoenen & helm)
 • Wees er bewust van dat je als fietser altijd verantwoordelijk bent voor je eigen rijgedrag/stijl je bent en blijft weggebruiker, net als ieder ander
 • Rij op deugdelijk materiaal
 • Spreek de route van te voren af
 • Vermijd kuddegedrag
 • Kijk zelf goed uit en vertrouw niet blindelings op je voorganger(s)
 • Overzie situaties van te voren (net als bij het motorrijden)
 • Rij niet te dicht op je voorganger
 • Rij niet te dicht op de kant
 • Rij niet voortdurend op kalkstrepen (zeker niet in bochten)
 • Neem je snelheid in acht
 • Rem met beleid (gelijkmatig met beide remmen)
 • Stop bij ORANJE stoplichten!
 • Stop bij oversteken!
 • Bij inhalen op smalle paden, laat je horen, geef informatie over de groepsomvang, minder snelheid en geef “LAATSTE” aan!

Overzicht tekens

 

HRTC DOK  trainers zijn opgeleid en gecertificeerd door de KNWU als trainer of assistent. Tevens vraagt HRTC DOK een Verklaring Omtrent Gedrag aan voor al haar trainers om zo meer zekerheid te verkrijgen over het verleden van haar trainers. Hiermede hoopt de vereniging een zo veilig mogelijke omgeving te creëren voor haar leden.
Bij het werven van nieuwe trainers en assistenten worden onze normen en waarden duidelijk kenbaar gemaakt en wordt er aangegeven dat het overleggen van een VOG een vereiste is.