Lidmaatschap

Aanmelden lidmaatschap
Wilt u zich aanmelden, gebruik dan het aanmeldingsformulier: aanmeldingsformulier

Dit formulier is bedoelt voor opgave van een echt lidmaatschap, niet voor het voor proef meedraaien bij de training. Voor informatie over het lidmaatschap kunt u per email contact opnemen met de info@hrtcdok.nl

Beëindiging lidmaatschap
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december. Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk m.b.v. het afmeldformulier en dient uiterlijk 1 december van het lopende verenigingsjaar te gebeuren.