Lidmaatschap

Aanmelden lidmaatschap
Wilt u zich aanmelden, gebruik dan het aanmeldingsformulier: aanmeldingsformulier

Dit formulier is bedoelt voor opgave van een echt lidmaatschap niet voor het voor proef meedraaien bij de training. Voor informatie over het lidmaatschap kunt u contact opnemen met de ledenadministratie (email) of tel.: 0223-632394,

Beëindiging lidmaatschap
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december. Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk bij de ledenadministratie en dient uiterlijk 1 december van het lopende verenigingsjaar te gebeuren. U kunt ook deze link gebruiken voor het uitschrijven.