Vertrouwenscontactpersoon

Waarom?

HRTC DOK vindt het van belang dat iedereen van zijn/haar sport kan genieten. Zij wil een actieve en sportieve vereniging zijn waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht iemands sportieve capaciteiten of achtergrond. Een aantrekkelijke vereniging voor jong en oud, dichtbij en toegankelijk.

Binnen de vereniging gebeuren heel veel goede zaken. De vereniging is volop in ontwikkeling en velen helpen en werken daaraan mee. Het kan echter voorkomen dat iemand zich even niet thuis voelt en/of met een probleem kampt waarbij hij/zij niet bij de trainer of het bestuur terecht kan. Het gaat hierbij niet om kleine conflicten of meningsverschillen, die binnen de samenwerking en de omgang met elkaar kunnen ontstaan en daarbinnen ook opgelost zouden moeten kunnen worden. Het gaat met name om zaken waarbij dat laatste juist moeilijk of onmogelijk is, omdat het om iemand gaat met een speciale positie of rol binnen de vereniging. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een trainer, een commissielid of een bestuurslid. Ook gaat het om zaken die zo gevoelig liggen of van persoonlijke aard zijn, dat hiervoor niet de gewone contacten kunnen worden gebruikt.

  • De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is dan aanspreekbaar voor ondersteuning.
  • Hij/zij biedt een luisterend oor en met hem/haar kunnen, op een vertrouwelijke en onafhankelijke manier, problemen en klachten worden besproken.
  • De vertrouwenscontactpersoon informeert, indien nodig, over de mogelijke vervolg stappen.


Voor wie?

Alle leden, ouders van leden, begeleiders, trainers en alle vrijwilligers van HRTC DOK kunnen zich wenden tot een vertrouwenscontactpersoon met vragen, opmerkingen, signalen en ervaringen omtrent ongewenst gedrag.


Rol/taken van de vertrouwenscontactpersoon
.

Het behoort tot de taken van de vertrouwenscontactpersoon het eerste aanspreekpunt te zijn. Tot hem/haar kan men zich wenden met vragen, opmerkingen, signalen en ervaringen omtrent ongewenst gedrag. Het kan bijvoorbeeld zijn dat jij je afvraagt of iets door de beugel kan, dat je ongewenst gedrag ziet bij andere sporters, dat jou iets overkomt door het gedrag van iemand anders of dat je van dergelijk gedrag beschuldigd wordt.


Vertrouwen staat voorop bij het contact met de vertrouwenscontactpersoon
.

De vertrouwenscontactpersoon ondersteunt en begeleidt. Hij/zij beoordeelt slechts de situatie, informeert over de mogelijke vervolg stappen en verwijst het slachtoffer en/of de beklaagde al dan niet door naar een daartoe opgeleide hulpverlener, te weten een van de vertrouwenspersonen van het NOC*NSF of van de daarbij aangesloten sportbonden. Met de informatie van de vertrouwenscontactpersoon kan het slachtoffer zelf een afgewogen keuze maken. De vertrouwenscontactpersoon adviseert dus niet, maar informeert zoveel mogelijk over de gevolgen van eventuele beslissingen.
Daarnaast geeft de vertrouwenscontactpersoon (on)gevraagd advies en informatie aan het bestuur, waarmee gericht en preventief beleid kan worden ontwikkeld op het gebied van de sociale veiligheid.


Status binnen de vereniging.

Bij HRTC DOK vervult een lid de functie van vertrouwenscontactpersoon. De vertrouwenscontactpersoon valt onder directe verantwoordelijkheid van de secretaris en maakt in deze functie deel uit van de vereniging. De rapportages van de vertrouwenscontactpersoon worden altijd vertrouwelijk behandeld.

Eenmaal per jaar brengen de vertrouwenscontactpersoon een kort geanonimiseerd verslag uit aan de secretaris van de vereniging over zijn/haar werkzaamheden.

De vertrouwenscontactpersoon is te benaderen via het email adres VCP@HRTCDOK.NL