Wijnand van Leenen
Van Leenen was naar de KeyKgezaal gelokt in de veronderstelling dat een ex-college zou worden gedecoreerd. Hij was van 1976 tot zijn pensionering in 2016 werkzaam in diverse functies binnen de divisie Vastgoed & Beveiliging bij het Ministerie van Defensie. Van 1987 tot 1991 was hij coördinator veldtoertochten. Hij is, samen met anderen, een van de oprichters van de ATB toerveldtochten in Den Helder. Van 1985 tot 2001 bekleedde hij diverse functies voor de toerafdeling Helderse Ren- en Tour Club ‘Door Oefening Krachtig’ (HRTC DOK) Den Helder.

In de periode van 2000 tot 2016 was hij voorzitter, lid en aanspreekpunt van diverse Medezeggenschapscommissies. De heer Van Leenen wordt gekwalificeerd als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. Gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd de heer Van Leenen te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.