Reanimatiecursus met AED-gebruik

Op dinsdagavond 22 mei volgde een vijftal toerleden – onder wie ondergetekende – een reanimatiecursus in het gebouw van het Rode Kruis aan de Bankastraat. Een paar jaar geleden heeft aantal leden deze cursus ook gedaan en naar aanleiding van een vervelend incident tijdens Noord-Hollands Langste afgelopen winter, is besloten de cursus te herhalen.

Aan de hand van een presentatie en oefenen op een pop werden we door instructeur David en zijn ‘sidekick’ Ilona (actief bij HRTC DOK en zelf EHBO’er bij het Rode Kruis) door de stof heen geleid. De instructeurs betrokken ons actief bij de instructie en wij wisten veel vragen te stellen.
Het daadwerkelijk voldoende indrukken van de borstkas voor een goede pompwerking 30 keer in een ritme van 100 per minuut, kost nogal wat energie. Ook moet de luchtweg van het slachtoffer goed vrijgemaakt worden om lucht naar binnen te kunnen blazen.
Het gebruiken van een AED-apparaat (Automatische Externe Defibrillator) blijkt meerdere keren te moeten worden herhaald voordat het hart weer voldoende krachtige slagen maakt om weer zelfstandig bloed te kunnen rondpompen.
Als laatste oefening moesten we een persoon in de stabiele zijligging leggen. David en Ilona benadrukten bij een patiënt in stabiele zijligging regelmatig (elke minuut) te controleren of deze nog ademhaalt.

Dit was een nuttige cursus om een medemens in nood te kunnen helpen. Met de opgedane kennis reageren we hopelijk niet te gestrest en kunnen we handelend optreden indien dat nodig mocht zijn.
Na afloop werd het officiële certificaat uitgereikt.

Gerard Krusemeijer

Namen (boven) van links naar rechts: Gerrit Bisschop, Anne de Poel, Alex Köhn, Wijnand van Leenen. Onder: Gerard Krusemeijer