Dinsdag 21 september heeft de Algemene Leden Vergadering HRTC DOK 2021 plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering stonden 2 punten geagendeerd waarvan het verloop inplannen van een 2e ALV noodzakelijk maken. Deze punten waren.

  1. Goedkeuring concept Statuten en de stemming daarover. Tijdens de vergadering stemde een meerderheid van de aanwezigen voor de nieuwe statuten. Het aantal uitgebrachte stemmen voldeed echter niet aan hetgeen hierover in onze huidige statuten staat aangegeven. Tijdens de 2e ALV zal nogmaals worden gestemd over de nieuwe statuten.
  2. Verslag Kascontrolecommissie. v.m. de afwezigheid van de kascommissie en doordat er geen kascontrole heeft plaatsgevonden kon geen descharge worden verleend. Dit punt wordt tijdens de 2e ALV nogmaals behandeld.

Heeft u vragen of opmerkingen stuur die dan naar secretaris@hrtcdok.nl

De 2e ALV staat gepland direct aansluitend op de MTB Training van zaterdag 16 oktober die eindigt rond 10:00