Beste leden van wielervereniging HRTC DOK

Zoals gemeld in de Mededelingen Bestuur HRTC DOK van 6 juli j.l. staat op 21 september de Algemene Leden Vergadering geagendeerd waar we u van harte voor uitnodigen.

Tijd aanvang:  20.00 uur
Tijd eind:        22.00 uur
Plaats: Kantine Guldemondweg Den Helder

Financiële stukken kunnen worden opgevraagd bij de penningsmeester@HRTCDOK.nl.
M.b.v. van de download knoppen onder de uitnodiging zijn de agenda, de nieuwe concept statuten en het nieuwe concept Huishoudelijke reglement te downloaden.

Commentaar op de stukken uiterlijk 5 dagen voor de vergadering toesturen aan secretaris@hrctdok.nl.

Zowel de huidige voorzitter als secretaris hebben aangegeven te gaan stoppen met hun bestuursfunctie. HRTC DOK is dus op zoek naar liefhebbers om deze belangrijke functies binnen de vereniging te vervullen. Wilt u zich voor een van deze functie als kandidaat aanmelden of heeft u interesse maar zit u met vragen neemt u dan contact op via de volgende linken.

Tot dinsdag 21 september.

Met sportieve groet,

Namen het bestuur HRTC DOK

Johan Verhoeven
Secretaris HRTC DOK