Beste Leden en ouders van Jeugdleden,

De afgelopen week is het bestuur van HRTC-DOK met de trainers in gesprek geweest over de hervatting van de MTB Jeugd training. Dit n.a.v. de persconferentie van premier Rutte op dinsdagavond 21 april waarin werd aangekondigd dat, binnen bepaalde voorwaarden, m.i.v. 11 mei de jeugd t/m 18 jaar weer georganiseerd mocht gaan sporten. Daarbij werd een harde grens getrokken tussen 12 en 13 jarigen. Na de persconferentie zijn vervolgens het NOC-NSF, KNWU en de gemeentes met protocollen gekomen waarbinnen sportverenigingen hun plan voor hervatting van de jeugdtraining konden indienen. HRTC-DOK heeft ondertussen goedkeuring ontvangen voor het ingediende plan. Zie bijlage voor het volledige plan.

Omdat bij HRTC-DOK er gedurende de mei schoolvakantie weken normaal ook geen MTB training plaatsvindt is besloten om op vrijdagavond 15 mei een herstart te maken met de MTB jeugdtraining.

De uitvoering wordt in twee delen uitgevoerd, de vastgestelde leeftijdsgroepen trainen niet op dezelfde locatie. In het plan staat aangegeven onder welke voorwaarden. Hieronder echter nog aanvullende en belangrijke bijzonderheden.

Jeugd t/m 12 jaar, 18:30 – 19:30

 • Deze groep traint op het HRTC-DOK terrein. Kinderen worden in groepen ingedeeld, gebaseerd op leeftijd en kunde op de MTB, vergelijkbaar met de normale gang van zaken
 • Het parkeerterrein aan de Doggersvaart dient als Kiss & Ride. Ouders of begeleiders mogen hier tijdens de training niet blijven
 • In het clubgebouw is het toilet beperkt beschikbaar, laat uw kind voorafgaand aan de training thuis naar het toilet gaan
 • Er zijn geen leenfietsen beschikbaar gedurende de eerste 3 i.v.m. corona aangepaste MTB trainingen
 • Onderling tussen de kinderen geldt geen afstand regel, met de trainer wel. De trainers zullen daar voor de training aandacht aan besteden.

Jeugd 13 t/m 18 jaar, 18:30 – 19:30

 • Deze groep traint NIET op het HRTC-DOK terrein, mag tijdens of vlak voor de training dit terrein ook niet op
 • Voor deze groep start de training op vrijdagavond 15 mei voor het Restaurant Duinoord’s Steakhouse bij de Donkere Duinen
 • Afhankelijk van het aantal aangemelde jeugd worden de aanwezigen ingedeeld in groepen naar kunde op de MTB

Algemeen

 • Tijdens de eerste drie weken van de aangepaste trainingen kunnen er geen introducees aan de training deelnemen, enkel HRTC-DOK leden
 • Voor bovengenoemde trainingen geldt een aanmeldt plicht. Dat kan via het volgende formulier: Aanmelden MTB training HRTCDOK
 • Aanmelden kan tot uiterlijk woensdagavond 21:00. Daarna wordt de lijst doorgestuurd naar de trainerscoördinatie voor indeling van de groepen van de die week
 • Tijdens de persconferentie van afgelopen 6 mei heeft de premier aangegeven dat ook volwassenen, met in acht name van de corona maatregelen, weer georganiseerd buiten mogen sporten. Het bestuur van HRTC-DOK heeft gemeend de aandacht eerst op de jeugd te richten en later met aanvullende informatie over de MTB Volwassenen training. Ditzelfde geldt voor de wielrentraining

 

Indien u n.a.v. bovenstaande, het plan hervatting MTB jeugdtraining of algemeen vragen heeft kunt u zich richten tot  de volgende personen:

trainerscoordinator@hrtcdok.nl
Hervatting training, leeftijden, groepen, locatie enz

secretaris@hrtcdok.nl
Kiss & Ride, clubgebouw, leenfietsen, veiligheid i.v.m. corona

 

 

Het Bestuur HRTC-DOK

Zaterdag 9 mei 2020