Beste Leden en ouders van Jeugdleden,
 
N.a.v. de persconferentie van afgelopen maandag 28 september zijn de regels v.w.b. sportactiviteiten aangepast. Hieronder de AANGEPASTE bijzonderheden inzake de MTB training, lees deze a.u.b door:
 
 
Bijzonderheden

 • De groep start de training op het HRTCDOK terrein en wordt in groepen ingedeeld, gebaseerd op leeftijd en kunde op de MTB, vergelijkbaar met de normale gang van zaken
 • Deelnemers aan de training gebruiken het parkeerterrein aan de Doggersvaart, het parkeerterrein dient als Kiss & Ride voor chauffeurs. Ouders of begeleiders mogen hier tijdens de training niet blijven
 • Voor de jeugd geldt dat er per deelnemer 1 ouder/begeleider op het HRTC DOK terrein aanwezig mag zijn. Deze ouder/begeleider wordt in deze gezien als begeleider deelnemer
 • Deelnemers op zijn vroegst 10 minuten van te voren aanwezig, na afloop van de training meteen naar huis
 • In het clubgebouw is het toilet beperkt beschikbaar, ga voorafgaand aan de training thuis naar het toilet
 • Er zijn leenfietsen beschikbaar voor de MTB trainingen, degene die een leenfiets nodig hebben dienen 10 minuten voor aanvang training gereed te staan op het parkeerterrein Doggersvaart. Zij worden dan over het HRTCDOK terrein begeleid naar de uitgifte leenfietsen
 • Onderling tussen de kinderen geldt geen afstand regel, met de trainer wel. De trainers zullen daar voor de training aandacht aan besteden
 • Er mogen tijdens de training enkel sporters en trainers op het HRTC DOK terrein aanwezig zijn, aangevuld met personen die voor de uitvoering van de training en de handhaving van de maatregelen benodigd zijn en de begeleiders van de jeugddeelnemers. Dit houdt in dat er geen toeschouwers welkom zijn

 
Algemeen

 • Er zijn introducees aan de MTB training welkom, mits eerder aangemeld via secretaris@hrtcdok.nl
 • Aan het begin van de training wordt een aanwezigheid controle uitgevoerd, die wordt verwerkt in een presentielijst
 • Het clubgebouw is gesloten, afgezien van beperkt toiletgebruik

Indien u n.a.v. bovenstaande of algemeen vragen heeft kunt u zich richten tot  de volgende personen:

trainerscoordinator@hrtcdok.nl
Hervatting training, leeftijden, groepen, locatie enz

secretaris@hrtcdok.nl
Kiss & Ride, clubgebouw, leenfietsen, veiligheid i.v.m. corona