Beste Leden en ouders van Jeugdleden,
 
N.a.v. de persconferentie van afgelopen maandag 28 september zijn de regels v.w.b. sportactiviteiten aangepast. Hieronder de AANGEPASTE bijzonderheden inzake het Open Club Kampioenschap MTB zondag 4 oktober, lees deze a.u.b door:
 
 
Bijzonderheden

  • Het parkeerterrein aan de Doggersvaart dient als Kiss & Ride. Ouders of begeleiders van jeugddeelnemers mogen hier tijdens de wedstrijd niet blijven.
  • Voor de jeugd geldt dat er per deelnemer 1 ouder/begeleider op het HRTC DOK terrein aanwezig mag zijn. Deze ouder/begeleider wordt in deze gezien als begeleider deelnemer
  • In het clubgebouw is het toilet beperkt beschikbaar, laat uw kind voorafgaand aan de wedstrijd thuis naar het toilet gaan
  • Inschrijving is bij het clubgebouw, jeugdleden die een leenfiets nodig hebben dienen dat tijdens de inschrijving aan te geven
  • Onderling tussen de deelnemers geldt geen afstand regel, met de overige aanwezigen van de organisatie wel.
  • Er mogen tijdens de wedstrijd enkel sporters op het HRTC DOK terrein aanwezig zijn, aangevuld met personen die voor de uitvoering van de wedstrijd en de handhaving van de maatregelen benodigd zijn en de begeleiders van de jeugddeelnemers. Dit houdt in dat er geen toeschouwers welkom zijn

 
Algemeen

  • Het clubgebouw is gesloten, afgezien van beperkt toiletgebruik
  • Het parkeerterrein bij het clubgebouw is alleen voor personen in de organisatie, deelnemers maken gebruik van het parkeerterrein aan de Doggersvaart
  • Afwijken van de 1,5 meter regel is alleen toegestaan voor de daadwerkelijke deelnemers tijdens de wedstrijd.

Indien u n.a.v. bovenstaande of algemeen vragen heeft kunt u zich richten tot  de volgende personen:

evenmenten@hrtcdok.nl
Inschrijving, wedstrijdreglement

secretaris@hrtcdok.nl
Kiss & Ride, clubgebouw, leenfietsen, veiligheid i.v.m. corona