Afgelopen zondag organiseerde HRTC DOK de veldtoertocht Robbenoord. Deze tocht maakt onderdeel uit van een 13-tal tochten georganiseerd door MTB Noord Holland www.mtbnoordholland.nl

Zaterdag was er al een ploeg onderweg om de route uit te zetten en zondag werd voor de start de route nogmaals voor gereden om na te gaan of alle bordjes er nog stonden. Het bleek niet onnodig dit nogmaals na te kijken want een aantal bordjes waren verdwenen.

De start was, zoals de afgelopen 3 jaar bij de fa v Bodegom in. De fa v Bodegom is gespecialiseerd in totale dienstverlening als het gaat om onderhoudswerkzaamheden aan droge- en natte infrastructuur. Daarnaast is de va v Bodegom innovatief bezig op het gebied van gladheidbestrijding door een dooimiddel te maken uit bermgrassen (zie ook de foto’s). Zoals we inmiddels gewend zijn hadden ze 1 van de hallen weer ingericht als inschrijf en cateringlocatie. De andere hal kon weer gebruikt worden als startlocatie. De weersvoorspellingen waren tot ca 1400u niet slecht, een koude wind maar droog. Uiteindelijk hebben 159 mountainbikes zich ingeschreven, helaas een wat teleurstellend aantal. Toch kunnen we terugkijken op een geslaagde dag door de inzet van veel vrijwilligers die dit weer mogelijk maakten.

 

Na afloop van de tocht is er aan dhr en mevr v Bodegom nog een envelop met inhoud overhandig voor hun gastvrijheid. Deze bijdrage is bedoeld voor de stichting 22Q11DS (defect in bepaald chromosoom) die zij ondersteunen.

Vrijwilligers afkomstig uit heel de vereniging: inschrijvers, catering, verkeersregelaars, route uitzetters, achterrijders, op- en afbouwers en parkeerwachten, kortom een organisatie vanuit heel HRTC DOK waar we trots op mogen zijn.

Mocht je je ook in willen inzetten bij 1 van de tochten: hulp kunnen we altijd gebruiken. Opgeven kan bij Wim Erkelens Cooke (wim.e.cooke@hotmail.com)