De toertocht gaat op zondag 08 september richting Midden Kennemerland. Midden-Kennemerland ligt in Noord-Holland, aan de monding van het Noordzeekanaal. Het gebied ligt centraal in het gewest Kennemerland. De streek staat ook bekend onder de naam: Holland op z’n Smalst. Tegenwoordig wordt de regio De IJmond  genoemd. De monding van het Oer-IJ  lag rond 2500 v. Chr. bij het huidige Velsen en Beverwijk. Daar stroomde het Oer-IJ in de Noordzee. Het gebied van Midden-Kennemerland is ontstaan doordat de monding van het Oer-IJ zich verplaatste in noordelijke richting tot bij Egmond. Het “achterliggende” gebied verzandde, waardoor een gesloten kustlijn ontstond. In het begin heeft de streek veel weg van een waddengebied, waar zandplaten uitgroeiden tot strandwallen. Meer en meer raakten de strandwallen aaneengesloten door het droogvallen van de tussenliggende gebieden en werd het voor de mens een toegankelijk en aantrekkelijk gebied. De mens nam de streek steeds meer in gebruik en vestigde zich permanent. Eerst via verspreide bewoning, later groeiden een aantal van deze locaties uit tot nederzettingen. Gehuchten werden dorpen. Er werden parochies en gemeenten gesticht. De huidige gemeenten Velsen, Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest vormen tezamen van oudsher Midden-Kennemerland. Zij zijn ontstaan uit kleiner(e) woonkernen.

De totale afstand van deze tocht is 150km.

Aan alle toertochten kan door een ieder worden deelgenomen: wel of geen DOK-lid!!We hebben met elkaar een aantal belangrijke afspraken:

  • Samen uit, samen thuis!;
  • de gemiddelde snelheid is tussen de 25km/u en 28km/u;
  • Fietshelm verplicht.

Voor deze tocht vertrekken we zondag 08 september om 0800u bij het clubhuis van HRTC DOK aan de Guldemondweg (kom op tijd, dan is er nog tijd voor een kop koffie). De afstand is 150km. De tochten staan onder leiding van een ervaren toerfietser. Voor deze tocht is dat Anne de Poel. Mocht u interesse hebben om mee te fietsen maar zit toch nog met een paar vragen. Neem contact op met Anne de Poel: email: aw.de.poel@quicknet.nl