Rond het jaar 800 was het gebied, dat nu de gemeente Beemster vormt, bedekt met veen. Beemster is afgeleid van Bamestra, de naam van een riviertje in het gebied. Ontginning van het veen door de mens in combinatie met stormvloeden leidde ertoe dat dit riviertje in de periode 1150-1250 uitgroeide tot een binnenzee, een meer dat in open verbinding stond met de Zuiderzee en door de Where met de Purmer. In 1607werd door de Staten van Holland en West-Friesland aan enkele burgemeesters  en een aantal aanzienlijke kooplieden, toestemming verleend om de Beemster droog te maken, hetgeen geschiedde onder leiding van Jan Adriaanszoon Leeghwater. Hij gebruikte hiervoor uiteindelijk 43 poldermolens. Uiteindelijk zijn er 50 molens nodig geweest om de droogmakerij te bemalen. In 1610, toen dit bijna gereed was, liep het meer weer vol als gevolg van een breuk in de Zuiderzeedijken. Men besloot toen om de ringdijk zo hoog te maken dat hij een meter boven het omringende land uitstak. Op 19 mei1612 was de polder droog en was de huidige droogmakerij De Beemstereen feit. Het land werd ingedeeld in rechthoekige kavels volgens een geometrisch patroon. De kavels werden verdeeld onder de investeerders. Driehonderd jaar lang werd de polder drooggehouden met 50 poldermolens, begin twintigste eeuw werden zij vervangen door gemalen en de molens zijn allemaal verdwenen. Sinds 1999 staat de gehele droogmakerij Beemster op de UNESCO-Werelderfgoedlijst.

In de Beemster liggen vijf forten als onderdeel van de Stelling van Amsterdam, ook Werelderfgoed, waaronder het Fort bij Spijkerboor. Hier zijn dus twee Werelderfgoederen op één locatie gecombineerd. Een deel van dit landschap gaan we doorfietsen tijdens een 130km lange toertocht op zondag 04 augustus.

Aan alle toertochten kan door een ieder worden deelgenomen: wel of geen DOK-lid!!We hebben met elkaar een aantal belangrijke afspraken:

  • Samen uit, samen thuis!;
  • de gemiddelde snelheid is tussen de 25km/u en 28km/u;
  • Fietshelm verplicht.

Voor deze tocht vertrekken we zondag 04 augustus om 0800u bij het clubhuis van HRTC DOK aan de Guldemondweg (kom op tijd, dan is er nog tijd voor een kop koffie). De afstand is 130km. De tochten staan onder leiding van een ervaren toerfietser. Voor deze tocht is dat Gerard Krusemeijer. Mocht u interesse hebben om mee te fietsen maar zit toch nog met een paar vragen. Neem contact op met Gerard Krusemeijer: email: gerard_krusemeijer@hotmail.com